23
Νοε

Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Οι συνθήκες σύστασης εταιρείας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά αδύνατες, διότι αντί να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερη φορολογία κάθε χρόνο, γίνεται ακριβώς το αντίθετο και δυστυχώς αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση και κυριαρχία της οικονομικής αβεβαιότητας.

Οι επαγγελματίες αλλά και όλοι οι Έλληνες εν γένει, προσπαθούν με διαφόρους τρόπους να φύγουν από την χώρα για ένα καλύτερο αύριο και γι αυτό όλο και περισσότεροι κατευθύνονται προς την ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία.

Το φαινόμενο της μετακόμισης των επιχειρήσεων δεν είναι καινούργιο και η Ίδρυση Βουλγάρικης εταιρείας είναι πλέον της μόδας, καθώς από το 1990 με την αλλαγή του καθεστώτος στη Βουλγαρία άρχισε να παρατηρείται έντονη κινητικότητα στη Βουλγαρία. Ωστόσο, οι επιδόσεις της Βουλγαρίας στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων βελτιώθηκαν σημαντικά μετά το 2008, οπότε προχώρησε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις εστιάζοντας στη διευκόλυνση και προστασία των επενδυτών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζεται σταδιακή αύξηση των ελληνικών επιχειρήσεων και γενικότερα των επιχειρηματιών να επιλέγουν τη λύση της ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλοδαποί υπήκοοι μπορούν να κατέχουν έως και το 100% του κεφαλαίου μιας βουλγαρικής εταιρείας. Η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία αλλά και πλέον αναπόφευκτη για πολλούς επιχειρηματίες.

Με την ίδρυση βουλγαρικής εταιρίας, ο Έλληνας απολαμβάνει τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Ταχύτητα σύστασης της εταιρείας.
  2. Χαμηλό κόστος ίδρυσης, λογιστικής υποστήριξης της εταιρείας.
  3. Μείωση του φόρου βάσει τεκμηρίων διαβίωσης ως φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα.
  4. Απόκτηση ενός διεθνούς επιχειρηματικού προφίλ.
  5. Μείωση των φορολογικών συντελεστών από τα κέρδη της εταιρίας του.
  6. Αποφυγή της πολύπλοκης ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
  7. Μείωση του κόστους λογιστικής παρακολούθησης της εταιρίας.
  8. Η εταιρεία δεν θεωρείται εξωχώρια (offshore), καθώς η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Eδώ και μια πάνω από μια δεκαετία δραστηριοποιούνται πολλές ελληνικές εταιρείες συμβούλων, έχοντας αντικείμενο τους αυτή τη δραστηριότητα: τη μετακόμιση ελληνικών κεφαλαίων προς μια πλήρως ανταγωνιστική οικονομία.