27
Ιουν

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αναπόφευκτα η Κύπρος αποτελεί τον πιο προσιτό προορισμό των Ελλήνων λόγω κοινής γλώσσας, κλίματος και κουλτούρας. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είτε εκ παραδρομής είτε σκόπιμα κατηγοριοποιούν εσφαλμένα την Κυπριακή εταιρεία σαν offshore εταιρεία. Με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1η Ιανουαρίου 2003), ο όρος και το καθεστώς offshore δεν υφίσταται πλέον, γι αυτό και η Σύσταση Εταιρείας στην Κύπρο πλέον είναι κάτι το αυξανόμενο.

Η  Κύπρος είναι μια χώρα ιδανική για όλους. Η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη είναι πολύ σημαντική (κομβικό σημείο για Ε.Ε. – Μέση Ανατολή – Ασία) και η οικονομική της κατάσταση είναι σε πολύ καλό και ανοδικό επίπεδο. Αν και υπήρξε κρίση και εφαρμογή  capital controls πριν από λίγα χρόνια, οι Κύπριοι κατάφεραν και ξεπέρασαν τα διάφορα οικονομικά προβλήματα και τώρα τα έχουν αφήσει πίσω, δημιουργώντας παράλληλα ένα καλύτερο κλίμα ανάπτυξης και επαγγελματικής εξωστρέφειας προς τους Ευρωπαίους και Ρώσους επιχειρηματίες, που έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν εκεί. Η Κύπρος έχει εξέλθει από το μνημόνιο και έχει ισχυρό τραπεζικό σύστημα.

Με την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ οι εταιρίες δεν είναι πλέον Offshore, αλλά υπάγονται κανονικά στην Ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία και τα μητρώα τους καταχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα VIES. Το γεγονός αυτό, αφενός δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό να κάνει διασταύρωση στοιχείων, αφετέρου δίνει έμμεσα τη δυνατότητα αναγνώριση των τιμολογίων των εταιριών σε άλλα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Με τις υπάρχουσες συνθήκες η συναλλαγή με μία εταιρία στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετοχικό κεφάλαιο και μέτοχοι

Δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία των μετόχων, οι μετοχές είναι δυνατόν να κρατούνται από εταιρεία, ή από φυσικό πρόσωπο, όπου ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος των μετοχών των ιδιοκτητών, χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα (το αποκαλούμενο nominee service).

Χάρη στα πλεονεκτήματα που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία, το νησί φιλοξενεί σήμερα μια πλειάδα από σημαντικές, διεθνείς επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο, διαμορφώνοντάς την σε σημαντικό, αξιόπιστο και ολοένα αυξανόμενο οικονομικό κέντρο, παγκοσμίως.

Μια σειρά πλεονεκτημάτων για το φορολογικό πλαίσιο στην Κύπρο είναι τα παρακάτω:

  • 12,5% φόρος επί των κερδών
  • 0% φόρος μερισμάτων
  • Καθόλου ασφαλιστικές εισφορές

 

Οι Κυπριακές εταιρείες μπορούν να συσταθούν σε μικρό χρονικό διάστημα και έχουν καθιερωθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο για σωστό επιχειρηματικό και φορολογικό σχεδιασμό.