23
Νοε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CRM ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το CRM ταξινομείται σε έξι βασικές κατηγορίες :

 1. Λειτουργικό CRM
  Απευθύνεται στην υποστήριξη των διαδικασιών των επιχειρήσεων και Διαχείριση Πελατών, οι οποίες περιλαμβάνουν την επαφή του πελάτη. Παρέχει την δυνατότητα της παράδοσης του εξατομικευμένου και αποδοτικού μάρκετινγκ και των πωλήσεων και επιτρέπει μια σφαιρική άποψη του πελάτη, αλληλεπιδρώντας μαζί του.
 2. Αναλυτικό CRM
  Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσα στο λειτουργικό CRM ή/και σε άλλες πηγές, αναλύονται στους πελάτες του τμήματος για να προσδιορίσουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί η σχέση πελατών. Μέσω του αναλυτικού Cloud CRM επιτυγχάνεται η απόκτηση νέων πελατών, η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πελατών και την πληροφόρηση τους, . Επομένως, τα περισσότερα επιτυχή αναλυτικά προγράμματα CRM εκμεταλλεύονται μια αποθήκη εμπορευμάτων – στοιχείων για να παρέχουν τα κατάλληλα στοιχεία. Η επιχειρησιακή νοημοσύνη είναι μια σχετική πειθαρχία που προσφέρει λίγο περισσότερη λειτουργία ως χωριστά προγράμματα εφαρμογών.
 3. Διαχείριση Εκστρατείας
  Συνδυάζει στοιχεία του λειτουργικού και αναλυτικού CRM. Οι λειτουργίες της διαχείριση εκστρατείας περιλαμβάνουν την δημιουργία κοινού/στόχου που σχηματίζεται με επιλεγμένα κριτήρια και την αποστολή υλικού σχετικό με μια εκστρατεία Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα της αναζήτησης. της αποθήκευσης και της ανάλυσης στατιστικών εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης αντιδράσεων και ανάλυσης τάσεων.
 4. CRM Σχέσεων Καταναλωτών
  Καλύπτουν τομείς των συναλλαγών μιας εταιρίας με τους πελάτες που διαχειρίζονται από τα τμήματα Ζητημάτων Πελατών και Σχέσεων Πελατών μέσα σε μια εταιρία. Αντιπρόσωποι χειρίζονται εσωτερικές επαφές από ανώνυμους καταναλωτές και πελάτες.
 5. CRM Πληροφοριών Πωλήσεων
  Είναι ανάλογο του αναλυτικού CRM, αλλά προορίζεται ως ένα πιο άμεσο εργαλείο πωλήσεων. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις που αποστέλλονται στο προσωπικό πωλήσεων σχετικά με τις ευκαιρίες και τις επιδόσεις των πωλήσεων, την μετακίνηση και τις τάσεις των πελατών.
 6. Συνεργατικό CRM
  Το συνεργατικό CRM διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες μέσω όλων των καναλιών και υποστηρίζει το συντονισμό των ομάδων και των καναλιών υπαλλήλων. Επιτρέπει τις αποδοτικές παραγωγικές αλληλεπιδράσεις πελατών σε όλα τα κανάλια επικοινωνιών και τη συνεργασία διαδικτύου για να μειωθούν οι δαπάνες εξυπηρετήσεων πελατών.