03
Ιαν

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ WEBSITE

Στρατηγικό κομμάτι της αποτελεσματικής προβολής μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, είναι η σωστή παρουσίαση της από άποψη σχεδιασμού, λειτουργικότητας και ανταγωνισμού, είτε αυτή αφορά μια προσωπική ,είτε μια εταιρική ιστοσελίδα.Η παρουσία όμως της ιστοσελίδα σας δεν πρέπει να είναι στατική. Η συντήρηση ενός εταιρικού δικτυακού τόπου αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή και επαγγελματική παρουσίαση μιας εταιρίας στο Internet για αυτό και το web hosting είναι ένα σημαντικό μέρος της συνολικής παρουσίας.Τα sites δεν δημιουργούνται για να μένουν στατικά. Μία εταιρική ιστοσελίδα έχει μεγαλύτερη αξία για τον επισκέπτη όταν μπορεί να διατηρεί την πληροφορία της επίκαιρη και ακριβής.

Η αξία ενός δικτυακού τόπου κρίνεται απο τη δυνατότητα προσαρμογής και ανανέωσής του, έτσι ώστε να διατηρεί συνεχώς το ενδιαφέρον των χρηστών σε υψηλό επίπεδο. υνεπώς, η ανανέωση του περιεχομένου καθώς και η προσθήκη νέων σελίδων, σύμφωνα με τις αυξανόμενες ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης, αποτελούν απαραίτητες διαδικασίες. Με τη συντήρηση, η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι μπορεί να παρουσιάζει πάντοτε νέες πληροφορίες και να διατηρεί το επίπεδο λειτουργικότητας του δικτυακού της τόπου σε υψηλά επίπεδα.

Επιπλέον, η συντήρηση σχετίζεται άμεσα και με την αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη. Είναι σημαντικό να προσφέρεται στο χρήστη η δυνατότητα να πλοηγείται σε ένα απλό και ευχάριστο περιβάλλον και να μπορεί να ανακαλύπτει νέα ενδιαφέροντα θέματα και πληροφορίες κάθε φορά που επισκέπτεται το site. Παράλληλα, η συντήρηση προσδίδει στην επιχείρηση αξιοπιστία και κερδίζει την εκτίμηση των πελατών της. Μια εταιρία που διαθέτει ένα παρωχημένο και στατικό σε λειτουργικότητα και περιεχόμενο δικτυακό τόπο, δίνει μια εικόνα προχειρότητας και αφερεγγυότητας. Πολλοί απο τους πιθανούς της πελάτες ή συνεργάτες θα συμβουλευθούν το site για πληροφορίες και προϊόντα ή υπηρεσίες που τους αφορούν. Αν οι πληροφορίες είναι ανακριβείς, η αξιοπιστία της επιχείρησης πλήττεται σοβαρά.

Οι υπηρεσίες συντήρησης διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρικού website. Οι εργασίες που επιτελούνται έχουν στόχο τη συνεχή ανανέωση του δικτυακού τόπου καθώς και την προσθήκη υπηρεσιών, σύμφωνα με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού.